Kyoto station area
Hanamarutei - Okonomiyaki
Katsukura - Tonkatsu
Kushinobo - Kushiage
Kyohyakusai - Kyo-ryori
Tagoto - Soba/Udon
Ugetsu Chaya - Kyo-ryori
Aoi-jaya - Japanese
Fujino - Tofu
Isetan - Retail
Kyoto Ramen Alley - Ramen
Mimiu - Japanese regional
Shozankaku - Kyo-ryori
Sushi Sei - Sushi
Ten-ichi - Tempura
Wakuden - Kyo-ryori
Ichiba Koji - Izakaya
Kagaya - Japanese regional
Kokkekokko - Yakitori
Gozanbo - Teppanyaki
Kitcho - Kaiseki
Kushiya Monogatari - Kushiage
Tony Roma's - American
Dai-ichi Asahi - Ramen
Shinpuku Saikan - Ramen
Shoya - Izakaya
Grill, The - International
Touzan - Japanese
Trattoria Sette - Italian