Map - Ume no Hana
Kichijoji: Tofu
Musashino-shi, Kichijoji Honcho 2-3-1, Tokyu Dept. Store 9F
gˎ{2-3-1 }SݓX9F
Location on Google maps app
KML file
Back to venue listing