Static maps - Stockholm: Akasaka
Zoom 1
Zoom 2
Zoom 3
Nagatacho 2-14-3, Akasaka Tokyu Plaza 1F.