Map - Divo Diva: Karasuma
Divo Diva / Karasuma

Takoyakushi Takakura Higashi-iru, Kariganecho 361 (on Takoyakushi-dori and Takakura-dori, 2 blocks NE of Shijo Karasuma intersection)

Android/ iPhone