Tokyo Food Page
Zakuro/
Mitsukoshimae:
Japanese
₯3241-4841
€Data
Shabu-shabu, sukiya-
ki and other Japa-
nese beef dishes;
they also offer pork
shabu-shabu. Prix-
fixe dinners are
priced Y5000-15,000;
lunch from around
Y2000.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi Muromachi 2-2-1,
Coredo Muromachi 4F.
 Open 11am-2:30,
5-9:30pm (LO) daily.

 Tokyo Food top