Tokyo Food Page
Zakuro/
Mitsukoshimae:
Japanese
₯3241-4841
€Data
Shabu-shabu, sukiya-
ki and other Japa-
nese beef dishes;
they also offer pork
shabu-shabu. Prix-
fixe dinners are
priced Y5000-15,000;
lunch from around
Y2000.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nihonbashi Muroma-
chi 2-2-1, Coredo
Muromachi 4F. 
Open 11am-2:30, 5-9:
30pm (LO) daily.
 Tokyo Food top