Tokyo Food Page
Resshijunmei/
Kasuga: Ramen
₯5684-2263
€Data
Nagano-style ramen
is the specialty
here, served in a
triple-barreled soup
flavored with pork,
chicken and various
fish.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nishikata 1-15-6.
 Open 11am-1:30am.
Closed Mondays.
 Tokyo Food top