Tokyo Food Page
Resshijunmei/
Kasuga: Ramen
¥5684-2263
¤Data
Nagano-style ramen
is the specialty
here, served in a
triple-barreled soup
flavored with pork,
chicken and various
fish.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Bunkyo-ku, Nishik-
ata 1-15-6.  Open
11am-1:30am. Closed
Mondays.
 Tokyo Food top