Tokyo Food Page
Matsuei/
Ebisu: Sushi
₯3711-4364
€Data
Refined sushi in a
comfortable, relaxed
setting. At lunch-
time, nigiri-zushi
set menus start at
Y2650. The chirashi-
don, generously
laden with a variety
of fish - baby octo-
pus, shad, fatty
tuna, turgid pearls
of salmon roe - is a
terrific value at
just under Y1500.
Prices shoot up at
dinnertime, so ex-
pect to pay around
Y15,000 per person
in the evening. No
lunch on Sundays.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Ebisu-Minami 1-2-
4.  Open 11:30am-
1:30, 5-10:30pm
daily.
 Tokyo Food top