Tokyo Food Page
Matsuei/
Ebisu: Sushi
¥3711-4364
¤Data
Refined sushi in a
comfortable, relaxed
setting. At lunch-
time, nigiri-zushi
set menus start at
Y2650. The chirashi-
don, generously
laden with a variety
of fish - baby octo-
pus, shad, fatty
tuna, turgid pearls
of salmon roe - is a
terrific value at
just under Y1500.
Prices shoot up at
dinnertime, so ex-
pect to pay around
Y15,000 per person
in the evening. No
lunch on Sundays.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu-
Minami 1-2-4. 
Open 11:30am-1:30,
5-10:30pm daily.
 Tokyo Food top