Tokyo Food Page
Amane/
Akasaka: Shojin-
ryori
₯3224-0706
€Data
This tiny counter
izakaya offers a
Y4000 prix-fixe menu
of shojin-ryori
(vegetable-centered
temple cuisine) if
you book in advance.
Various shojin
dishes are also
available a la
carte. The lunchtime
menu is more ordi-
nary - Y800 for
ginger udon noodles.

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Akasaka
3-12-2, 3F.  Open
11:30am-2, 6-10pm
(LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top