Tokyo Food Page
K'Shiki/
Mitsukoshimae:
International
₯3270-8188
€Data
The Mandarin Orien-
tal's casual-dining
spot offers creative
contemporary cuisine
with an Asian twist,
plus a great view of
Ginza and Marunou-
chi. The Y5000 tast-
ing menu is a good
deal if you like
variety - you can
pick seven different
appetizers for the
table to share, plus
soup and your choice
of a main dish. Apps
range from crab
cakes with mango
marmalade to scal-
lops in a truffle
dome, followed by
substantial mains
like miso-marinated
loin of lamb, and
Australian beef
sirloin with yuzu
pepper sauce.

The wine program
features fourteen
wines by the glass,
with complimentary
tastings - if you
can't decide among
the syrah and the
cabernet and the
merlot you can have
a sip of each to
help make up your
mind. At lunchtime
there's an abbrevi-
ated version of the
tasting menu
(Y3800), plus piz-
zas. In the morning
you'll find good
Japanese and inter-
national breakfasts
(Y2800-3800).
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi Muromachi 2-1-1,
Mandarin Oriental
Tokyo 38F.  Open
6am-2:30, 5:30-11pm
daily.
 Tokyo Food top