Tokyo Food Page
Tsunahachi Sui/
Shiodome: Tempura
₯6215-8278
€Data
Sui is one of the
premium branches of
the popular Tsunaha-
chi chain, offering
deluxe tempura meals
from Y6300 at din-
nertime. Lunch
starts at Y945.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku,
Higashi-Shimbashi 1-
8-2, Caretta Shio-
dome B2F.  Open
11am-3, 5-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top