Tokyo Food Page
Tenkuni/
Shinjuku: Tempura
¥5361-1875
¤Data
Deluxe, full-course
tempura dinners -
nine or ten pieces
plus side orders -
are priced Y4000-10,
000 at this conven-
ient branch of an
old tempura shop
with a 120-year
history.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Senda-
gaya 5-24-2, Times
Square 14F.  Open
11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top