Tokyo Food Page
Buri/
Ebisu: Bar
¥3496-7744
¤Data
This stand-up bar
specializes in one-
cup sake from around
the country; the
selection perhaps
isn't as exciting as
a regular sake bar,
but the atmosphere
is convivial and the
shop makes a good
first stop on an
Ebisu tour.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu-
Nishi 1-14-1. 
Open 5pm-3am daily.
 Tokyo Food top