Tokyo Food Page
Buri/
Ebisu: Bar
₯3496-7744
€Data
This stand-up bar
specializes in one-
cup sake from around
the country; the
selection perhaps
isn't as exciting as
a regular sake bar,
but the atmosphere
is convivial and the
shop makes a good
first stop on an
Ebisu tour.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Ebisu-Nishi 1-14-
1.  Open 5pm-3am
daily.
 Tokyo Food top