Tokyo Food Page
Tsunahachi/
Ogikubo: Tempura
¥5397-7394
¤Data
Fresh, not-too-ex-
pensive tempura in a
pleasant department-
store setting from
this Shinjuku-based
chain.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Kami-Ogi 1-7-1,
Lumine 5F.  Open
11am-10pm daily.
 Tokyo Food top