Tokyo Food Page
Tsunahachi/
Ogikubo: Tempura
₯5397-7394
€Data
Fresh, not-too-ex-
pensive tempura in a
pleasant department-
store setting from
this Shinjuku-based
chain.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Suginami-ku, Kami-
Ogi 1-7-1, Lumine
5F.  Open 11am-
10pm daily.
 Tokyo Food top