Tokyo Food Page
Ten-ichi/
Shibuya: Tempura
¥3477-3891
¤Data
Top-grade tempura
from a famous Ginza-
based shop. Full-
course dinnertime
menus from Y3500;
lunch from Y1800.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Dogen-
zaka 2-24-1, Tokyu
Honten 8F.  Open
11am-10pm daily.
 Tokyo Food top