Tokyo Food Page
Zucchero/
Shimo-Takaido:
Italian
₯3325-1143
€Data
Good neighborhood
Italian cooking,
with a nice selec-
tion of daily spe-
cials. Y3000-5000
per person.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Suginami-ku,
Shimo-Takaido 1-20-
5.  Open noon-2,
6-10pm (LO). Closed
Mondays.
 Tokyo Food top