Tokyo Food Page
Midori-zushi/
Umegaoka: Sushi
₯3429-0066
€Data
The original branch
of this excellent,
value-conscious
sushi chain.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Setagaya-ku, Ume-
gaoka 1-20-7. 
Open 11am-2, 4:30-
10:30pm (LO) daily.
 Tokyo Food top