Tokyo Food Page
Yosso/
Ginza: Kyushu
₯3572-7686
€Data
Kakuni stewed pork,
champon fried noo-
dles, and other
Chinese-influenced
Nagasaki specialties
make up the menu at
this friendly and
popular regional
izakaya.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 8-
9-16, Nagasaki Cen-
ter Bldg. B1F. 
Open 11:30am-2:30,
5-9pm daily.
 Tokyo Food top