Tokyo Food Page
Seijo Ishii/
Ebisu: Retail
¥3448-1070
¤Data
Imported foods from
around the world,
including cheeses,
spices, and canned
and packaged goods.
There's also a big
stock of mostly
European wines.
Prices vary from
great bargains to
inexplicably expen-
sive, so shop care-
fully.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu-
Minami 1-5-5, Atre
Ebisu 3F. [next to
the upstairs exit
from Ebisu station]
 Open 8am-11pm
daily.
 Tokyo Food top