Tokyo Food Page
Seijo Ishii/
Ebisu: Retail
₯3448-1070
€Data
Imported foods from
around the world,
including cheeses,
spices, and canned
and packaged goods.
There's also a big
stock of mostly
European wines.
Prices vary from
great bargains to
inexplicably expen-
sive, so shop care-
fully.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Ebisu-Minami 1-5-
5, Atre Ebisu 3F.
[next to the up-
stairs exit from
Ebisu station]
 Open 8am-11pm
daily.
 Tokyo Food top