Map - Ginzo
Shiodome: Sushi
Minato-ku, Higashi-Shimbashi 1-9-1, Pedi Shiodome 2F
“ŒV‹´1-9-1 PediŽ¬—¯2F

Follow:
Bento.com sister sites:
Beer bars and beer festivals around Japan
Fun things to do in the big city
Cat, rabbit and bird cafe guide
Popcult, design and cool stuff to buy
Sushi dictionary and Japan Android apps