Map - Tsubame Kitchen: Shinagawa
Tsubame Kitchen / Shinagawa

Shinagawa-ku, Konan 2-18-1, Atre Shinagawa 4F

Android/ iPhone