Map - Asahi Sushi: Hatsudai
Asahi Sushi / Hatsudai

Shinjuku-ku, Nishi-Shinjuku 3-20-2, Tokyo Opera City Tower, 53F

Android/ iPhone