Map - Ryu no Ko: Harajuku
Ryu no Ko / Harajuku

Shibuya-ku, Jingumae 1-8-5, B1F (on Meiji-dori near Takeshita-dori)

Android/ iPhone